Skip to content ↓

Noson Agored Rhithiol

Croeso i'n noson agored rhithiol!

Eleni, oherwydd Covid, nid oeddem yn gallu gwahodd disgyblion Blwyddyn 6 y dalgych a'u rhieni i mewn i'r ysgol, felly cynhaliwyd noson agored rithwir ar ddydd Llun, Tachwedd 9fed. Cynhaliwyd digwyddiad byw Teams lle siaradodd Mr Pugh â'r mynychwyr ac ateb eu cwestiynau trwy'r adnodd Holi ac Ateb. Cafwyd cyflwyniad hefyd gan Megan a Zara, y Prif Ddisgyblion. Roedd pob cyfadran wedi paratoi cyflwyniad i gyflwyno eu hunain a rhoi gwybodaeth am eu pynciau.

Os gwnaethoch chi golli'r digwyddiad gallwch ei wylio eto yn y ffilm isod. Gallwch hefyd ddewis a gweld unrhyw un o'r cyflwyniadau a baratowyd gan y cyfadrannau.

Cofiwch gysylltu os oes gennych unrhyw gwestiynau ynglŷn â'r ysgol.

Eisteddwch yn ôl, gwyliwch y ffilmiau a dewch i adnabod Ysgol Henry Richard ychydig yn well!