Skip to content ↓

Y Diwrnod Ysgol

Diwrnod ysgol disgybl sector gynradd:

Sesiwn amser
Dechrau'r Diwrnod 9:00am
Sessiwn 1 9:15am
Egwyl 10:10am
Sessiwn 2 10:25am
Amser cinio 12:00pm
Sessiwn 3 1:00pm
Egwyl 2:15pm
Sessiwn 4 2:30pm
Diwedd Dydd 3:30pm

Diwrnod ysgol disgybl sector uwchradd:

Sesiwn amser
Cofrestru 9:00am
Gwasanaeth 9:05am
Gwers 1 9:20am
Gwers 2 10:10am
Egwyl 11:00am
Gwers 3 11:15am
Gwers 4 12:05pm
Cinio 12:55pm
Cofrestru 1:50pm
Gwers 5 1:55pm
Gwers 6 2:45pm
Diwedd y dydd 3:35pm