Skip to content ↓

Dyddiadau Tymor

 

Tymor yr Hydref

Tymor y Gwanwyn

Tymor yr Haf

Dyddiad dechrau tymor 3ydd Medi 2020 4ydd Ionawr 2021 12fed Ebrill 2021
Hanner Tymor

26ain Hydref 2020 -

30ain Hydref 2020

15fed Chwefror 2021 -

19eg Chwefror 2021

31ain Mai 2021 - 

4ydd Mehefin 2021

Dyddiad diwedd Tymor 22ain Rhagfyr 2020 26ain Mawrth 2021 16eg Gorffennaf 2021


Diwrnodau Paratoi ar gyfer Ailagor Ysgolion (Dim disgyblion)

  1. Dydd Llun, 1af o Fedi 2020
  2.  Dydd Mawrth, 2il o Fedi 2020

Hyfforddiant Mewn Swydd

  1. Dydd Llun, Tachwedd yr 2il 2020
  2. Dydd Llun, Rhagfyr 21ain 2020
  3. Dydd Mawrth, Rhagfyr 22ain 2020