Skip to content ↓

Staff

wes

uwch dîm arwain 
Mr Dorian Pugh
Pennaeth
Mr Huw Bonner
Dirprwy Bennaeth

 

Mrs Catrin Davies
Pennaeth Cynorthwyol


 

Staff addysgu 
Miss Beth Anthony
Athrawes

 

 

Mrs Ffion Llwyd Davies
Cydlynydd Anghenion Dysgu Ychwanegol 

 

Mr Iwan Davies
Arweinydd Cynnydd Ffês 2 

 

Miss Sara Davies
Athrawes

 

Miss Sioned Davies
Athrawes

 

Mr Dafydd Downes
Athro

 

 

Mrs Nicky Evans
Pennaeth Gwyddoniaeth a Thechnoleg

 

Mrs Rhian Evans
Athrawes

 

Mr Aled Griffiths
Athro

 

Mrs Heather Griffiths
Athrawes

 

Mrs Enfys Hatcher-Davies
Pennaeth Cymraeg a Llythrennedd

 

Mrs Carri Heath
Athrawes

 

Mrs Eleri James
Athrawes

 

Mrs Catrin Jones-Davies
Athrawes

 

Miss Gwenllian Jones
Pennaeth Iechyd a Lles

 

Mrs Catherine McDermott
Pennaeth Mathemateg a Rhifedd

 

Mrs Meleri Powell
Athrawes

 

Mrs Eilian Rosser
Pennaeth Dyniaethau

 

Mrs Louise Sherman
Arweinydd Cynnydd Ffês 3

 

Mrs Carys Stephens
Arweinydd Cynnydd Ffês 1

 

Mrs Ruth Edwards-Thomas
 Athrawes

 

Mr Tom Trevarthen
Pennaeth Saesneg, Ieithoedd Tramor Modern a 'Literacy'

 

 

Mrs Eleri Williams
Athrawes

 

Mr Huw Williams
Pennaeth Celfyddydau Mynegiannol

 

 

Miss Angharad John
Athrawes

 

 

tiwtor HAFAN  
Mrs Susan Davies
Tiwtor Hafan

 

 

 

Cynorthwywyr dysgu
 

 

Mrs Mavis Bailey

 

Miss Susan Bulman

 

Miss Angharad Davies

 

Mrs Gail Evans

 

Mrs Jo Evans

 

Mrs Teresa Garner

 

Mrs Hilary Jones

 

Mrs Glesni Lewis

 

Mrs Sarah Morgan

 

Miss Kelly Thomas

 

 

 

 

swyddog datblygu rygbi
 
Mr Owain Bonsall
Swyddog Datblygu Rygbi

 

staff gweinyddol 
Mrs Ann Pugh
Prif Swyddog Gweinyddol

 

Miss Dawn Thomas
Swyddog Data ac Arholiadau

 

 

Mrs Marian Jones
Cynorthwyydd Gweinyddol

 

Mrs Sandra Swanson
Cynorthwyydd Gweinyddol

 

staff arlwyo 
Mrs Heulwen Jones

 

Mrs Margaret Bulman Rees

 

Miss Delyth Evans

 

Miss Helen Jones

 

Miss Delyth Jones

 

gofalwr
 
Mr Steven Jones
Gofalwr

 

glanhawyr 
Mrs Elaine Tyrell

 

Ms Avril Davies

 

Mr Ahmet Kamal

 

Miss Delyth Evans

 

Ms Alma Shed

 

technegydd TGCh 
Mr Jim Hussell
ICT Technician