Skip to content ↓

Ffês 2

Ffês 2 yw'r ffês ganol yr ysgol ar gyfer disgyblion ym mlynyddoedd 5 i 8.. 

Yn ystod blynyddoedd 5 a 6 , bydd y disgyblion yn astudio'r pynciau canlynol: 

Cymraeg, Saesneg, Mathemateg, Gwyddoniaeth, Technoleg, Technoleg Gwybodaeth, Astudiaethau Crefyddol, Daearyddiaeth, Ffrangeg (o Flwyddyn 6 ymlaen), Hanes, Addysg Gorfforol, Addysg Bersonol a Chymdeithasol, Celf a Cherddoriaeth.

Yn ystod blynyddoedd 7 ac 8 , bydd y disgyblion yn astudio'r pynciau canlynol: 

Cymraeg, Saesneg, Mathemateg, Gwyddoniaeth, Ffangeg, Technoleg, Bwyd a Maeth, Technoleg Gwybodaeth, Astudiaethau Crefyddol, Daearyddiaeth, Hanes, Addysg Gorfforol, Addysg Bersonol a Chymdeithasol, Celf, Cerdd, Drama.