Skip to content ↓

Llywodraethwyr

Cynrychiolwyr yr Awdurdod
Cyng Catherine Hughes (Cadeirydd)

Cyng. Rhodri Evans (Is - Gadeirydd)

Cyng. Ifan Davies

Mr Arwel Jones

Rhieni Lywodraethwyr

Mr Aled Lewis

Miss Bethan Anthony

Mrs Demelza Fish-Jenkins

Mrs Gwenfair Owen

Mrs Mandi Morse

Mrs Louise Lloyd

Llywodraethwyr Cymunedol

Mr David Bennett

Mr Emmanuel Kincaid

Mr John Griffiths

Mr John Jones

Mr Steven Jones

Athro/Athrawes Lywodraethwyr

Mr Huw Bonner

Mrs Catrin Jones Williams

Llywodraethwr staff
Mrs Ann Pugh

Pennaeth

Mr Dorian Pugh