Skip to content ↓

Eisteddfod

Eisteddfod Gadeiriol Tregaron 2019

Cynhelir Eisteddfod Gadeiriol Tregaron ar Nos Wener Medi 13eg sy’n noson gyfyngedig i ddisgyblion Ysgol Henry Richard.

Gweler rhestr isod o’r darnau cystadlu ar lwyfan.

Cystadleuaeth

Thema / Darn

Unawd Meithrin a Derbyn ‘Dawns y Bysedd’
Unawd blwyddyn 1 a 2 ‘Ble’r ei di’
Unawd blwyddyn 3 a 4  ‘Trip i’r Lloer’
Unawd blwyddyn 5 a 6  ‘Noson Tân Gwyllt’
Llefaru Meithrin a Derbyn Pêl, Selwyn Griffith
Llefaru blwyddyn 1 a 2  Ffrindiau, Cai Niclas Wyn (3 pennill)
Llefaru blwyddyn 3 a 4 Dost Ofnadwy, Dewi Pws
Llefaru blwyddyn 5 a 6  Fy Stafell Wely, Geraint Lovegreen
Dawns clocsio Cerddoriaeth: Lloerig gan Gwerinos

Mae clipiau sain o'r darnau unawdau isod: