Skip to content ↓

Eisteddfod

Eisteddfod yr Urdd 2020

Rownd dyddiad Lleoliad
Ardal Tregaron Mawrth 13eg Ysgol Henry Richard
Rhanbarth Ceredigion

Cynradd - Mawrth 28ain

Uwchradd - Mawrth 27ain

Pafiliwn Bont
Offerynnol - Rhanbarth Cerediigon Chwefror 27ain Felinfach
Dawns - Rhanbarth Ceredigion Mawrth 20fed Ysgol Bro Teifi
Cenedlaethol Mai 25ain - 30ain Sir Ddinbych

Pob lwc i bawb sy'n cystadlu.

Gweler cyfeiliant isod: