Skip to content ↓

Covid-19

Rydyn ni fel ysgol wedi bod yn ddyfal yn sicrhau diogelwch pawb wrth inni ddychwelyd i’r ysgol ac am sicrhau bod cymaint o fesuriadau rheoli ag sy’n bosib mewn lle gennym.  Isod mae copi o lyfryn i rieni sy'n rhoi manylion am yr ailagor a threfniadau yr ysgol ar gyfer Medi 2020. 

Cofiwch fod croeso i chi gysylltu ar unrhyw adeg. Gallwch gysylltu yn uniongyrchol â'r ysgol neu dilynwch y ddolen isod i ddanfon cwestiwn penodol aton ni.

Cliciwch ar y ddolen yma i holi unrhyw gwestiynau am yr ailagor