Skip to content ↓

Wythnos Ailgylchu

Cynhyrchodd Blwyddyn 5 ffilm arbennig i atgoffa paw am bwysigrwydd ailgylchu

Roedd Medi 20fed tan y 24ain yn Wythnos Ailgylchu. Gyda Chymru yn parhau i fod y drydedd wlad orau yn y byd am ailgylchu cafwyd gwasanaethau a sgyrsiau hanfodol am yr hyn y gallwn ni wneud i helpu’r wlad i fod hyd yn oed yn well. Gwnaeth Dosbarth Berwyn, Blwyddyn 5, greu ffilm i godi ymwybyddiaeth o’r wythnos ac o bwysigrwydd arbed, ailddefnyddio ac ailgylchu fel rhan o’u gwersi Iechyd a Lles. Da iawn chi Berwyn! 

Gwyliwch y film yma:-