Skip to content ↓

Gweithdy Celf

Gweithdy celf arbennig gan Amgueddfa Ceredigion i flynyddoedd 3, 4 a 9

Ar ddydd Gwener, Medi 17eg, roedd hi'n hyfryd croesawu Catrin Davies aton ni o Amgueddfa Ceredigion. Fe wnaeth hi gynnal gweithdy celf gyda Dosbarth Diffwys, sef Blynyddoedd 3 a 4, ac yna gyda Blwyddyn 9. Diolch i ti Catrin am rannu dy arbenigedd. Gwnaeth y disgyblion elwa'n fawr o'r profiad.