Skip to content ↓

Y Newyddion Diweddaraf

Daliwch lan gyda'r newyddion diweddaraf o Ysgol Henry Richard!

Page 1

 • Cyfweld Iolo Williams

  Published 25/03/21

  Gwnaeth blwyddyn 6 gyfweld y naturiaethwr a'r Cyflwynydd Cymraeg

  Read More
 • Diwrnod Trwynau Coch 2021

  Published 25/03/21

  Archarwyr, Gwisgo Coch , a Thaflu Trwynau Coch!

  Read More
 • Cystadleuaeth Gardd Fach Gymreig

  Published 25/03/21

  Cystadleuaeth Gardd Fach Gymreig

  Read More
 • Cystadleuaeth Ffotograffiaeth 'Saib o'r Sgrîn'

  Published 25/03/21

  Cystadleuaeth Ffotograffiaeth ysgol gyfan

  Read More
 • Staff yn cyflwyno yn Webinarau ERW

  Published 08/03/21

  Cymerodd 4 aelod o staff YHR ran yn Webinarau ERW ar Fawrth 8fed

  Read More
 • Dathliadau Dydd Gwyl Dewi

  Published 05/03/21

  Bu disgyblion y Cyfnod Sylfaen yn brysur gyda gweithgareddau gwyl Dewi

  Read More
 • Lansio 'Steddfod Sgrîn' YHR

  Published 05/03/21

  Lansiwyd Steddfod Sgrîn YHR ar Ddydd Gwener, Mawrth 5ed

  Read More
 • MIE Expert Successes

  Published 24/02/21

  8 elod o staff YHR yn derbyn statws MIE

  Read More
 • Cystadleuaeth Poster Ysgogol

  Published 12/02/21

  Cafwyd wythnos brysur yn ystod wythnos iechyd meddwl plant 2021

  Read More
 • Wythnos Iechyd Meddwl Plant

  Published 06/02/21

  Cynhaliwyd wythnos lawn o weithgareddau yn ystod Wythnos Iechyd Meddwl Plant 2021

  Read More
 • Sesiwn Pontio i Flwyddyn 6

  Published 28/01/21

  Cynhaliwyd sesiwn arall o Bontio i Flwyddyn 6

  Read More
 • Gwobrau Caron 360

  Published 28/01/21

  Disgyblion Blwyddyn 11 yn ennill gwobr lleol

  Read More