Skip to content ↓

Y Newyddion Diweddaraf

Daliwch lan gyda'r newyddion diweddaraf o Ysgol Henry Richard!

Page 1

 • Gwasanaeth Nadolig Rhithiol

  Published 18/12/20

  Cadwyd traddodiad diwrnod ola'r tymor yn fyw drwy wasanaeth rhithiol.

  Read More
 • Cyhoeddi Enillwyr Cystadleuaeth Gwrthfwlio

  Published 17/12/20

  Cyhoeddwyd enillwyr cystadleuaeth poster gwrthfwlio yr ysgol yn ddiweddar. 

  Read More
 • Llwyddiannau Siarad Cyhoeddus!

  Published 16/12/20

  Llongyfarchiadau i Rhiannon, Megan and Zara am eu llwyddiannau mewn cystadleuaeth Siarad Cyhoeddus Cenedlaethol.

  Read More
 • Beirdd Ifanc yn Llwyddo

  Published 15/12/20

  Llongyfarchiadau i ddau o'n beirdd ifanc am eu llwyddiannau mewn cystadleuaeth barddoniaeth.

  Read More
 • Ymwelydd Pwysig Iawn!

  Published 14/12/20

  Cafodd rai o'r disgyblion syrpreis hyfryd pan alwodd ymwelydd pwysig i'w gweld ar Ragfyr 14eg!

  Read More
 • Diwrnod Siwmperi Nadolig

  Published 11/12/20

  Braf oedd gweld yr ysgol yn llawn lliw a llun ar ddydd Gwener, Rhagfyr 11eg wrth i bawb ddathlu diwrnod Siwmperi Nadolig. 

  Read More
 • Sioe Rithiol 'Yr Heriau Hud'

  Published 10/12/20

  Sioe Rithiol gwych gan Tudur Phillips  ar gyfer disgyblion Cyfnod Allweddol 2. 

  Read More
 • Diolch Siop Spar!

  Published 09/12/20

  Unwaith eto eleni fe'n rhyfeddwyd ni gan haelioni ein siop Spar lleol.

  Read More
 • Cinio Nadolig Blasus

  Published 05/12/20

  Unwaith eto eleni, gwnaeth holl ddisgyblion a staff yr ysgol fwynhau cinio Nadolig blasus!

  Read More
 • Ffair Nadolig Rithiol

  Published 04/12/20

  Cynhaliwyd Ffair Nadolig Rithiol eleni er mwyn dechrau ar ddathliadau'r Nadolig

  Read More
 • Pontio ar gyfer Blwyddyn 6

  Published 26/11/20

  Cynhaliwyd sesiwn arall o Bontio ar gyfer disgyblion Blwyddyn 6

  Read More
 • Ffilm Caredigrwydd Dosbarth Brefi

  Published 22/11/20

  Fe wnaeth ddisgyblion Blwyddyn 3, Dosbarth Brefi, gwblhau eu sialens Celfyddydau Mynegiannol  o greu ffilm i arddangos pwysigrwydd caredigrwydd. 

  Read More