Skip to content ↓

Diwrnod Rhyngwladol Llaeth Mewn Ysgolion.

Iechyd da!  Rhai o’r disgyblion yn mwynhau’r llaeth a weinwyd am ddim gan Mrs James a’r disgyblion Amaeth i ddathlu Diwrnod Rhyngwladol Llaeth Mewn Ysgolion.

Ar Fedi’r 27ain manteisiodd y disgyblion sy’n astudio Amaethyddiaeth ym mlwyddyn 10 ar y cyfle i dynnu sylw at bwysigrwydd y diwydiant llaeth gyda gweithgareddau amrywiol i ddathlu Diwrnod Rhyngwladol Llaeth Mewn Ysgolion.  Yn y gwasanaeth foreol cyflwynodd y disgyblion wybodaeth am y diwydiant, y broses o baratoi llaeth ar gyfer y siopau ac at bwysigrwydd llaeth yn ein diet er mwyn ein cadw’n iach.  Yna yn ystod amser egwyl bu’r criw (a Mrs James) yn brysur yn gweini llaeth am ddim yn y ffreutur.  Blasus iawn!